Book cover
Voir en ligne View in Webstore
MÉMOIRE D'ENCRIER
9782890918054

Le dot de Sara

Marie-Célie Agnant

Voir en ligne View in Webstore
MÉMOIRE D'ENCRIER
9782890918054

Pour moi, Sara a toujours été une enfant bien spéciale. J’ai souvent dit à Giselle combien elle me rappelle ma grand-mère Aïda. Elle a tout d’elle, ses yeux de braise et de tendresse, ses cheveux en lianes qui me donnent tant de fil à retordre lorsque je dois les coiffer.

Pou mwen menm, Sara se te yon timoun vreman trè spesyal. Souvan m di Giselle konbyen li fèm sonje grann mwen, Aïda. Sara ak Aïda, 2 gout dlo. Je yo menm jan, ou ta di 2 boukan dife, 2 bwa dife, plen ak chalè lanmou, ak yon kalite voum cheve, w a di lyann, ki te banm kont traka lè pou m penyen l. Adje !